डीसीटी 213 - शीतकरण आणि बफर टेबल

शीतकरण आणि बफर टेबल - दोन बाजूंच्या ऑपरेशनसाठी

कूलिंग आणि बफर टेबल कूलिंग आणि फटका मोल्डिंगमधील बफरच्या समस्येचे निराकरण करते. ट्रिमिंग मशीन / लेबलरवरील लाइन थांबे टाळते आणि फुगे टाळतात. बफर वाहक: 1200 मिमी रूंदी, 4000 मिमी लांब. आपल्या पॅकेजिंग लाइनची कार्यक्षमता वाढवते.

डीसीटी 213 - शीतकरण आणि बफर टेबल

शीतकरण आणि बफर टेबल - दोन बाजूंच्या ऑपरेशनसाठी

कूलिंग आणि बफर टेबल कूलिंग आणि फटका मोल्डिंगमधील बफरच्या समस्येचे निराकरण करते. ट्रिमिंग मशीन / लेबलरवरील लाइन थांबे टाळते आणि फुगे टाळतात. बफर वाहक: 1400 मिमी रूंदी, 4000 मिमी लांब. आपल्या पॅकेजिंग लाइनची कार्यक्षमता वाढवते.

TOP