ETN220_KEB3

बुधवार, 26 मार्च 2014 by
टेकआउट युनिटच्या बाटल्या - ETN220

केएएटीईएक्स ब्लो मॉल्डर प्रकार केईबी 3 साठी बाटली टेकआउट सिस्टम

ही बाटली टेकआउट सिस्टम फटका मोल्डिंग मशीनमधून बाटल्या घेते आणि खाली वाहत्या दिशेने वाहत्यावर खाली ठेवते.

ETN220_KEB5

बुधवार, 26 मार्च 2014 by
बाटली टेकआउट सिस्टम - ETN220

केएएटीईएक्स ब्लो मॉल्डर प्रकार केईबी 5 साठी बाटली टेकआउट सिस्टम

ही बाटली टेकआउट सिस्टम फटका मोल्डिंग मशीनमधून बाटल्या घेते आणि खाली वाहत्या दिशेने वाहत्यावर खाली ठेवते.

TOP